Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

 

 

Projekt Bio-PRO: Ewolucja Bio-PROfesjonalizmu to wysokiej jakości programy stażowe dla studentów I i II stopnia kierunków biologicznych Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska.

 


Oferujemy:

  • 1-miesięczy płatny staż,
  • Możliwość wskazania firmy, w której chciałoby się odbyć staż.

 

 

Udział w Projekcie to:

  • Możliwość nabycia umiejętności praktycznych uzupełniających wiedzę zdobytą na studiach,
  • Lepszy start w poszukiwaniu pracy,
  • Wartościowy punkt w CV.